شهرستان صحنه

آموزش و پرورش


آموزش وپرورش

در سال تحصيلي 89/88 تعداد كل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان 14847 نفر مي باشد. از كل دانش آموزان اين شهرستان تعداد 5585 نفر در مقطع ابتدايي ، 3924 نفر در مقطع راهنمايي و 5338 نفر در مقطع متوسطه مشغول به تحصيل هستند.


+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:52  توسط 穆罕默德  |